Digital twin w zakładzie przemysłowym – naprawia problemy i usprawnia pracę

Błędy bywają kosztowne. Zwłaszcza w zakładzie produkcyjnym, gdzie jedna pomyłka czy nietrafiona decyzja mogą spowodować ogromne straty, zastój w pracy oraz opóźnienie w realizacji zamówienia, o bezpieczeństwie pracowników nie wspominając. Dlatego osoba odpowiedzialna za organizację czy wyposażenie przedsiębiorstwa powinna wspomagać się odpowiednimi narzędziami. Digital twin to rozwiązanie, które uprości diagnozowanie problemów oraz pomoże usprawnić pracę. Warto dowiedzieć się, jak działa takie udogodnienie.

Digital twin – w jaki sposób działa?

Oprogramowanie digital twin można określić jako swoistą wirtualną makietę, przedstawiającą cały zakład produkcyjny lub wybrane stanowiska, linie czy magazyny. Powstaje ona na podstawie danych historycznych, dających obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa w przeszłości oraz danych zbieranych w czasie rzeczywistym. To daje użytkownikowi bardzo wiele możliwości w zakresie zarządzania zakładem przemysłowym. Nie tylko pozwala robić to, będąc w zupełnie innym miejscu, ale także sprawdzać przeróżne scenariusze bez ingerencji w realną przestrzeń. Oznacza to, że za darmo można testować w wirtualnej przestrzeni różne rozwiązania i poznać spodziewane rezultaty. Jest to ogromna oszczędność, a także szansa, aby naprawić bieżące problemy, zapobiec kolejnym w przyszłości oraz jeszcze lepiej dopracować poprawnie funkcjonujące procesy produkcyjne.

Digital twin – o czym warto pamiętać, korzystając z cyfrowego bliźniaka?

Digital twin wraz ze wszystkimi swoimi funkcjami jest dowodem na to, jak bardzo nowoczesne technologie są w stanie pomóc w rozwoju gospodarki. Należy jednak mieć na uwadze, że bez czynnego udziału człowieka oraz jego trzeźwej oceny, nie uda się skutecznie wdrożyć pozytywnych zmian. Oprócz pracy z cyfrowym bliźniakiem, należy równolegle starać się ulepszać zakład na różnych płaszczyznach, budować silny zespół oraz organizować szkolenia. O tym, jak najlepiej wykorzystać digital twin przeczytamy więcej tutaj https://dbr77.com/digital-twin. Jest to zdecydowanie zagadnienie, z którym powinien zapoznać się każdy, kto zarządza zakładem pracy.